Jak odhlašovat krabičky:

Krabíčky můžete odhlásit emailem 2 dny předem do 14 h.  krabickovyprogram@gmail.com 
 
Odhláška na středu  - pondělí do 14h
              na čtvrtek  - úterý do 14h
              na pátek    - středa do 14h 
              pondělí a úterý - do pátku 14h
 
Při nedodržení výše uvedených termínu není odhlášení zaručeno.