Obchodní podmínky

15.11.2013 21:24

Nájemce se svým podpisem při převzetí  inventáře  na naší prodejně zavazuje, že v případě ztráty,  poškození  nebo rozbití, uhradí aktuální pořizovací cenu nebo opravu. Při vracení je nájemce povinen nahlásit ztráty nebo poškození  inventáře. V případě, že nájemce nevrátí inventář v předem dohodnutém termínu je povinen zaplatit za každý započatý den obvyklé nájemné s přirážkou 50%. Časová jednotka pro pronájem je 24 hodin.  Inventář (stany, podlážky) je možno zapůjčit na celý víkend za zvýhodněné ceny. V případě našeho závozu  účtujeme  12,- Kč/km za dopravu. Nájemce není oprávněn pronajatý inventář pronajímat dalším právnickým nebo fyzickým osobám.

Kontaktní osoba: Jan Peroutka, mobil: +420 603 384 731

Zpět